Mijn naam is Ilse verkaaik, geboren in 1965. Ik ben reeds 30 jaar werkzaam in de gezondheidszorg als verpleegkundige, teamleidster, community werkster, trainster en (transculturele en narratieve) relatie-en gezinstherapeut. Ik ben overheid-BIG- en SKJ geregistreerd en lid van de NVRG (Nederlandse Vereniging voor relatie-en gezinstherapie).

Na mijn VWO-diploma en een aantal jaren gereisd en gewerkt te hebben in Azië, ben ik begonnen als verpleegkundige in een algemeen ziekenhuis. Daarna heb ik gewerkt in de psychiatrie in Amsterdam, in verschillende functies en de laatste 10 jaar als relatie-en gezinstherapeut.

Behalve in de individuele inzichtgevende en oplossingsgerichte therapie en coaching, ligt mijn deskundigheid met name in het werken met gezinnen en (transculturele) relaties. Door het volgen van de opleiding tot Community Health Officer ben ik me bewust geworden hoe belangrijk het is samen te werken binnen de gemeenschap en te werken op basis van bestaande kwaliteiten, uitgaande van de kracht en het inzicht dat ieder mens in zich heeft. Mede door mijn werkervaring in Azië en Afrika heb ik geleerd dat er verschillende verklaringen en daarmee verschillende oplossingen zijn voor problemen.

Van 2003 tot 2007 hebben we 5 jaar in Eritrea gewoond en gewerkt, in opdracht van TPO (transcultural psychosocial organization). We hebben een community-based programma opgericht, waarbij we counselors hebben opgeleid die samen met traditionele behandelaars de psychosociale zorg leverden in de 'communities'. Mijn functie was trainer coördinator en ik ontwikkelde en gaf alle trainingen. Daarbij hebben we een programma geïmplementeerd in scholen voor kinderen met trauma en psychosociale problematiek.  Deze methode,CBI, een ' classroom based intervention',   is in het Cenrtrum voor trauma in Boston ontwikkeld en onderzocht op effectiviteit.

In 2013 na terugkomst in Nederland, heb ik de door de NVRG erkende post-academische opleiding relatie-en gezinstherapie afgerond bij het Marjon Arends Instituut in Amsterdam.

Mijn ervaring is dat de relatie, de verbinding, tussen mij en de cliënt van groot belang is voor het behalen van successen. Ik luister naar het levensverhaal, de betekenis die men geeft en probeer samen met de cliënt nieuwe betekenissen te creëren die wellicht in deze fase van het leven meer mogelijkheden bieden. Ik maak gebruik van genogrammen en levenslijnen om te onderzoeken waar de kwetsbaarheden en de krachten van de persoon liggen en welke patronen er zijn ontstaan gedurende het leven. Ook kunnen creatieve en cultuureigen middelen ingezet worden.

Ik heb de trainingen 'Kinderen uit de knel" gevolgd en Training 'Verbindend gezag, geweldloos verzet'. Bij het werken met gezinnen na ingewikkelde (echt)scheidingen of in gezinnen waar ouders het gevoel hebben weinig invloed te hebben op het (destructieve) gedrag van hun kind(eren) maak ik gebruik van elementen en technieken uit deze trainingen. Zie daarvoor ook bij 'behandelaanbod".

Daarnaast geef ik trainingen onder andere op het gebied van interculturele vaardigheden. Ook ben ik freelance trainer voor bureau Pro Ago, die onder andere trainingen verzorgt op het gebied van oplossingsgerichte gespreksvoering voor professionals in de jeugdzorg, onderwijs, welzijnswerk en psychiatrie Links

Twee en halve dagen in de week werk ik bij GGZNHN in Den Helder op de poli jeugd en nog twee dagen in de maand ben ik kwaliteitsmedewerker in een opnamekliniek voor psychiatrie bij Arkin in Amsterdam, waar ik onder andere supervisie en intervisie verzorg aan verpleegkundigen.

Naast mijn werk ben ik moeder van drie prachtige tienerzonen en put ik inspiratie uit de natuur. Ik houd van wandelen, sporten, lezen, zingen en spannende series kijken met mijn zonen.

 

 

 

 

 

 

 

 
Kaart
Opbellen
E-mail
Info