Onze praktijk

Visie

 

Wajibu betekent in het Swahili verbintenis. Na jarenlange ervaring als therapeuten en trainers in de hulpverlening in Nederland en in het buitenland, zijn wij ervan overtuigd geraakt dat de verbinding tussen mensen centraal staat.

Problemen en klachten staan  vaak niet op zichzelf maar zijn verbonden met en hebben hun uitwerking op verschillende levensgebieden. Wij proberen de klachten in een bredere context te plaatsen. De context van de relatie, het gezin, de familie en in de context van cultuur en geschiedenis.

We zien de mens als individu, in verbinding met zijn omgeving, op psychisch, sociaal, lichamelijk en spiritueel gebied. 

Als hulpverleners verbinden wij ons aan onze cliënten. We gaan een therapeutische relatie aan die de mogelijkheid biedt samen te werken, in vertrouwen, respect en warmte.

Tegelijkertijd zijn we resultaatgericht. We streven we ernaar in een zo kort mogelijk tijdsbestek samen met u oplossingen te vinden, zodat u weer op eigen kracht verder kan gaan.

 

 

 

 

 

 

 
Kaart
Opbellen
E-mail
Info