Wajibu,voor relatie en gezinstherapie

In verbinding met jezelf, de ander, de natuur en je cultuur

Visie


Wajibu betekent in het Swahili verbintenis. Na jarenlange ervaring als therapeut en trainer in de hulpverlening in Nederland en in het buitenland, ben ik ervan overtuigd geraakt dat de verbinding tussen mensen centraal staat.


Problemen en klachten staan niet op zichzelf maar zijn verbonden met en hebben hun uitwerking op verschillende levensgebieden. Ik probeer de klachten in een bredere context te plaatsen. De context van de relatie, het gezin, de familie en in de context van cultuur en geschiedenis.


Ik zie de mens als individu, in verbinding met zijn omgeving, op psychisch, sociaal, lichamelijk en spiritueel gebied.


Emoties en patronen ontstaan tussen mensen. Als iemand boos, blij of verdrietig is, is er altijd iemand anders die daar ook een rol in speelt, al is het in gedachten.


Binnen de systeemtherapie wordt gekeken naar die circulaire patronen en wat er zich afspeelt tussen mensen. Vaak doe je iets omdat dat helpend was in een bepaalde fase in het leven, maar werkt dat averechts op dit moment, in deze fase. Dat kan gaan over bepaalde levensfasen, zoals als kinderen in de puberteit komen, of een partner die met pensioen gaat, of als je vader/moeder wordt en een andere partnerrelatie krijgt Het kan ook gaan over verlies, trauma, ziekte en de invloed daaraan en dat je elkaar kwijt raakt omdat ieder daar op zijn/haar eigen manier mee om gaat. Het herstellen van begrip en de verbinding is dan belangrijk.


Ik vind het belangrijk samen te werken, in vertrouwen, respect en warmte.


Tegelijkertijd ben ik resultaatgericht. Ik streef ernaar in een zo kort mogelijk tijdsbestek samen oplossingen te vinden, zodat partners en gezinnen weer op eigen kracht verder kunnen.https://www.youtube.com/watch?v=YmJgfUB43nM